Om Hald Ege

Hald Ege gennem 90 år ( 1917-2007)


1917: På Hald Hovedgårds marker bygger man en Lazaretlejr under første verdenskrig til krigsinvalider fra Østrig-Ungarn. Efter få år er lejren Lazaretlejren tom, og der står 64 barakker tilbage på området i Vestbyen, som i dag hedder Videbechs Allé.

1922: Dansk Røde Kors Folkekuranstalt ved Hald oprettes i de mange barakker, som nu udgør ”De røde Barakkers By”. Folkekuren var et kursted for bl.a. gigt- og nervepatienter fra hele landet. 1926: Efter fire års sommerdrift af Folkekuren går man over til helårsdrift med op til 500 patienter om sommeren og 350 patienter om vinteren. (Folkekuren ophører med sit arbejde omkring 1960, og Åndssvageforsorgen overtager det meste af området).

1927: Hald Ege bys allerførste hus bygges på en af de 70 grunde, der udgør ”Det gamle Hald Ege”. Det ligger på området mellem Egeskovvej og Alhedestien. Den gamle bydel består i dag af ca. 100 huse, der ligger inden for denne bræmme af skov på de tre sider.

1937: Hele bebyggelsen over for Folkekuren på den anden side af Egeskovvej får navnet Hald Ege, og den vokser meget hurtigt, indtil alt er bebygget.

1963: Centralskolen i Hald Ege oprettes i den gamle Nonbo Skole, og eleverne kommer fra Dollerup-Finderup-Ravnstrup samt Lysgård og Almind sogne. I dag er Hald Ege Skole en meget stor skole med mere end 550 elever fra dette geografisk store område.

1967: Der udstykkes ca. 60 grunde i den bydel, som man stadig kalder ”Det nye Hald Ege”. Hald Ege Kirke, der ligger i dette område, bliver indviet i samme år, som udstykningen begynder. Efter få år er også dette område fra Hald Teglgård bebygget.

1975: I bydelen Nonbo, som kun bestod af 12 huse og gårde, bliver landets første boligkollektiv bygget med 12 huse. Senere kommer der endnu et kollektiv samt fire nye boligområder. Alle 6 områder har Nonbo i deres navn, og i dag er der ca. 135 huse i den østlige bydel.

1990: På Folkekurens område er der i de røde barakker et par institutioner, og en stor del er overtaget af Hald Ege Efterskole, hvor hen ved 120 elever fylder skolen hvert år. Men man er gået i gang med at renovere de gamle barakker, og man omdanner hele området til lejligheder, børnehaver, fritidshjem og forsamlingshus efterhånden som Forsorgen forlader bygningerne.

2000: Nu skyder der en helt ny bydel op på Folkekurens hidtil frie områder. Det er de sorte træhuse, som nu ligger på de allersidste marker, der var egnet til bebyggelse. I dag er hele Folkekurens område blevet til i alt 120 huse og lejligheder.

2007: Det allersidste byggeri med ca. 20 lejligheder er under opførelse, og betegnes som ”Vandtårnsparken”. Den skulle blive færdigt til indflytning i indeværende år. Hele den store bymæssige bebyggelse ligger inden for den fredede Egeskov og Viborg Hedeplantage, der igen er afgrænset af veje og Alhedestien, der går gennem hele området. Selv om Hald Ege i dag kan synes klemt inde, så ligger byen i noget af den smukkeste natur i Viborg kommunes sydvestlige del, og der er kun en mils vej til Dollerup Bakker.

Materialet er venligst udarbejdet af:Kaj Juhl Jørgensen,Hald Ege

Annoncer

Få din annonce her!
Kontakt webmasteren
for nærmere