Grundejerforeninger i Hald Ege
Grundejer_info

Hald Ege - Bækkelund - Nonbo


Om grundejerforeningen

Grundejerforeningen er Hald Eges ældste grundejerforening, der som det fremgår af vedtægterne blev stiftet i maj 1961 med det formål gennem samarbejde og fællesskab at fremme opgaver af interesse og betydning for beboerne i området.
På den baggrund har foreningen i årenes løb udover at varetage de opgaver, som direkte relaterer sig til vore ejendomme, herunder vores snerydningsservice også været omdrejningspunktet for de fleste sociale aktiviteter.

Aktiviteter
I henhold til vores formål varetager vi således både en række opgaver, som specifikt tilgodeser vore medlemmer, samt nogle mere overordnede forpligtelser i forhold til lokalsamfundet:

I den gamle del af Hald Ege, herunder Nonbo Hede og enkelte andre husstande i Nonbo, er der ingen andre grundejerforeninger, og der vil derfor løbende være en række ting, som vi er de nærmeste til at tage os af.
I såvel den gamle del af Hald Ege som hos vore kollektive medlemmer blandt grundejerforeningerne i Nonbo står vi for snerydning og grusning på fortove og veje, ligesom der sørges for strøsand i udlagte depoter. Endvidere har vi en trailer og en stige til udlån blandt medlemmerne.

Medlemskab af grundejerforeningen koster for tiden 400 kr. om året.

tlf.nr. for udlån af trailer og stige: 9770 1962
Bestyrelsens adresser(pdf):
Vedtægter(pdf):


Generalforsamling:
Årsberetning 2011(doc)
Generalforsamling 2011 (doc)
Generalforsamling 2012(pdf)
Generalforsamling 2013(pdf)
Generalforsamlingen 2016(pdf)
Generalforsamlingen 2017(pdf)

Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen 2014(pdf)
Bestyrelsesmøde dec 2016(pdf)
Bestyrelsesmøde marts 2017(doc)
Bestyrelsesmøde oktober 2017(doc)
Bestyrelsesmøde december 2017(doc)

Regnskab:
Regnskab 2012(pdf)
Regnskab 2013(pdf)

15-dec-17  12:43

Nonbo Dal

Om grundejerforeningen

Formand: Michael Holmer, Nonbo Dal 2,
Næstformand: Rene Kjellerup, Nonbo Dal 13
Kasserer: Torben Gaml, Nonbo Dal 3,

Nonbo Dal området består af 25 husstande og hører under lokalplan 167.
Blog: nonbodal.blogspot.com

15-dec-17  12:43

Nonbo Hede

Om grundejerforeningen

Arne Dyekjær, Nonbo Hede 4, tlf. 86638307
link: Nonbo Hede

15-dec-17  12:43

Nonbo Hegn

Om grundejerforeningen

Bestyrelsen i Nonbo Hegn:
Birte Hedegaard Larsen tlf. 20719848
Tove Munk Jensen tlf. 61775948
Carl Erik Schumann tlf. 50538765 l email

15-dec-17  12:43

Nonbo Mark

Per Busk - Formand per@ingebusk.dk
Nonbo Mark 10,
Mobil: +45 51 66 02 32
Privat: +45 86 63 85 03

Jørn Albrechtsen - Kasserer albr@post.tele.dk 

15-dec-17  12:43

Nonbo Krat

Bestyrelsen:


Formand:
Kim G. Jacobsen, Nonbo Krat 24, 87257778, 20662122
mail: kgj@vordingborg.com

Næstformand:
Per Sørensen, Nonbo Krat 44, 87254307, 25252500
mail:nonbo-vvs@hotmail.com

Jørgen Jakobsen, Nonbo Krat 32, 86638740, 40279955
mail: JJA@beierholm.dk

Rene Østergaard, Nonbo Krat 8, 86674014, 51344624
mail: rene@nonbokrat8.dk

Lars Herning, Nonbo Krat 2, 86837221, 60194943
mail:mlherning@webspeed.dk

Supp:

Niels Stagehøj, Nonbo Krat 25, 86638022
mail: staghoej@kabelmail.dk

Jens Nielsen, Nonbo Krat 34, 86638839, 31187656
mail: jenika@jenika.dk

Nonbo krat består af 39 husstande, Lokalplan 130 af April 1992.

15-dec-17  12:43

Nonbo Vænge

Formand: Gitte Krogh Hansen
Næstformand: Niels Ole Bech
Kasserer: Bodil Dige


15-dec-17  12:43

Grundejerforeningen Egeskoven

Om grundejerforeningen:

Grundejerforeningen Egeskoven dækker hele bebyggelsen i området ved Videbechs Allé i Hald Ege. For området gælder lokalplan nr. 99B. Foreningen blev stiftet i juni 2000 og varetager først og fremmest grundejernes interesser i forbindelse med vedligeholdelse og drift af de private fællesveje, fælles arealer og fælles anlæg. Alle områdets grundejere har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

På grundejerforeningens hjemmeside videbechsalle.dk kan du finde væsentlige oplysninger om foreningen, ligesom bestyrelsen løbende vil bringe nyheder og informationer.


15-dec-17  12:43
Annoncer

Få din annonce her!
Kontakt webmasteren
for nærmere