Grundejerforeninger i Hald Ege
Grundejer_info

Hald Ege - Bækkelund - Nonbo


Om grundejerforeningen

Grundejerforeningen er Hald Eges ældste grundejerforening, der som det fremgår af vedtægterne blev stiftet i maj 1961 med det formål gennem samarbejde og fællesskab at fremme opgaver af interesse og betydning for beboerne i området.
På den baggrund har foreningen i årenes løb udover at varetage de opgaver, som direkte relaterer sig til vore ejendomme, herunder vores snerydningsservice også været omdrejningspunktet for de fleste sociale aktiviteter.

Aktiviteter
I henhold til vores formål varetager vi således både en række opgaver, som specifikt tilgodeser vore medlemmer, samt nogle mere overordnede forpligtelser i forhold til lokalsamfundet:

I den gamle del af Hald Ege, herunder Nonbo Hede og enkelte andre husstande i Nonbo, er der ingen andre grundejerforeninger, og der vil derfor løbende være en række ting, som vi er de nærmeste til at tage os af.
I såvel den gamle del af Hald Ege som hos vore kollektive medlemmer blandt grundejerforeningerne i Nonbo står vi for snerydning og grusning på fortove og veje, ligesom der sørges for strøsand i udlagte depoter. Endvidere har vi en trailer og en stige til udlån blandt medlemmerne.


Bestyrelsens adresser(pdf):
Vedtægter(pdf):


Generalforsamling:
Årsberetning 2011(doc)
Generalforsamling 2011 (doc)
Generalforsamling 2012(pdf)
Generalforsamling 2013(pdf)
Generalforsamlingen 2016(pdf)
Generalforsamlingen 2017(pdf)
Generalforsamlingen 2018(pdf)
Generalforsamlingen 2019(pdf)
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlingen 2020(pdf)
Referat Ekstraordinær Generalforsamlingen 2020(pdf)
Referat Ekstraordinær Generalforsamlingen 30. sep. 2020(pdf)

Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen 2014(pdf)
Bestyrelsesmøde dec 2016(pdf)
Bestyrelsesmøde marts 2017(doc)
Bestyrelsesmøde oktober 2017(doc)
Bestyrelsesmøde december 2017(pdf)
Bestyrelsesmøde juni 2018(pdf)
Bestyrelsesmøde november 2018(pdf)
Bestyrelsesmøde februar 2019(pdf)
Bestyrelsesmøde juni 2019(pdf)
Bestyrelsesmøde august 2019(pdf)

Regnskab:
Regnskab 2012(pdf)
Regnskab 2013(pdf)
Regnskab 2016(pdf)
Regnskab 2017(pdf)
Regnskab 2018_1(pdf)
Regnskab 2018_2(pdf)

26-nov-20  9:14

Nonbo Dal

Om grundejerforeningen


Nonbo Dal området består af 25 husstande og hører under lokalplan 167.

26-nov-20  9:14

Nonbo Hede

Om grundejerforeningen

Arne Dyekjær, Nonbo Hede 4, tlf. 86638307
link: Nonbo Hede

26-nov-20  9:14

Nonbo Hegn

Om grundejerforeningen

Bestyrelsen i Nonbo Hegn:
Birte Hedegaard Larsen tlf. 20719848
Tove Munk Jensen tlf. 61775948
Carl Erik Schumann tlf. 50538765 l email

26-nov-20  9:14

Nonbo Mark

Christian Johansen - Formand christian@teaching.dk
Nonbo Mark 16,
Mobil: +45 24648071

Jørn Albrechtsen - Kasserer albr@post.tele.dk 

26-nov-20  9:14

Nonbo Vænge

Formand: Gitte Krogh Hansen
Næstformand: Niels Ole Bech
Kasserer: Bodil Dige


26-nov-20  9:14

Grundejerforeningen Egeskoven

Om grundejerforeningen:

Grundejerforeningen Egeskoven dækker hele bebyggelsen i området ved Videbechs Allé i Hald Ege. For området gælder lokalplan nr. 99B. Foreningen blev stiftet i juni 2000 og varetager først og fremmest grundejernes interesser i forbindelse med vedligeholdelse og drift af de private fællesveje, fælles arealer og fælles anlæg. Alle områdets grundejere har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

På grundejerforeningens hjemmeside videbechsalle.dk kan du finde væsentlige oplysninger om foreningen, ligesom bestyrelsen løbende vil bringe nyheder og informationer.


26-nov-20  9:14
Annoncer

Få din annonce her!
Kontakt webmasteren
for nærmere