Lokalbladet Hald Vind

Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv.
Redaktionsmedlemmerne er p.t.:

Hald Vind er afhængig af bladets læsere, annoncører, sponsorer og skribenter.

Bladet uddeles gratis til alle husstande i Hald Ege, Nonbo-bydele og Bækkelund.
Hald Vind udgives fire gange om året i månederne marts, juni, september og december.

Oplag: 650 ekspl.

Hald Vind mailboks har max på 10 mb.

Tekst og billeder: Send tekst i Word eller direkte i mailen. Hvis dit navn skal fremgå af artiklen, skal du skrive det i artiklen.

Billedmateriale vil vi gerne have i original, helst digitalt. Har du digitale billeder, tegninger eller clipart, så skal de sendes som bilag/selvstændige filer i samme mail som din tekst, IKKE isat worddokument. Navngiv evt. illustrationer med nummer og send ekstra Word-fil hvor du ønsker placering af illustrationer.

Hvis du sender pdf, skal den overholde bladets mål. Vi ændrer ikke i en pdf.

Du er selv ansvarlig for ophavsrettigheder på fotos/tegninger, der leveres til artikler. Husk at der er rettigheder på de fleste fotos/tegninger du finder på nettet. Fotos skal være i høj opløsning. Send tekst og fotos i én mail, så vi ved hvad der hører sammen. Send det hele samlet igen hvis du har ændringer. Giv gerne tekst og fotos samme navn som dit indlæg. Vi modtager mange artikler der hedder “Hald Vind”

Et udvalg af tidligere publikationer kan downloades i PDF format